Obchodné podmienky

1.) Po dohode kupujúceho a výrobcu sa vopred platí záloha 50 % z dohodnutej ceny. Zostávajúca časť t.j. 50% sa dopláca po prevzatí výrobkov pri dovoze tovaru.

2.) Doprava v Malackách je zdarma. Nad 10 km si dopláca odberateľ rozdiel a to 0,50 €/ km.

3.) Po zložení zálohy a následného zamerania nie je možné už prevádzať zmeny, alebo zrušiť objednávku.

4.) Zákazník potvrdzuje, že si vybral farby a tvary kuchyne spolu s ostatnými doplnkami, ktoré sú napísané v záväznej objednávke.

5.) Zákazník potvrdzuje, že si prevzal záručný list, návod všetkých komponentov dodaných ku kuchyni spolu s kuchyňou.

6.) Likvidáciu obalov a odpadov po odbere kuchyne si zabezpečuje odberateľ.

7.) Upozornenia:

  • Zapojenie elektrospotrebičov realizuje p. Spusta, tel: 0917 308 055, s ktorým sa zákazník dohodne na dátume zapojenia (ak si u nás zakúpil spotrebiče). Uvedená služba je samostatne spoplatnená a uhradená p. Spustovi po montáži. Montáž elektrospotrebičov si nezabudnite zajednať minimálne týždeň pred montážou kuchyne.
  • Zapojenie vody realizuje p. Vavryk, tel: 0949 124 809, s ktorým sa zákazník dohodne na dátume zapojenia. Uvedená služba je samostatne spoplatnená a uhradená p. Vavrykovi po montáži.
  • Sklená zástena (ak bola objednaná) sa realizuje 4 – 5 týždňov po montáži kuchyne.
  • Kamenné pracovné dosky a zásteny (ak boli objednané) sa realizujú 4-5 týždňov po montáži kuchyne.
  • V prípade použitia zámkového spoja (ak ho zákazník požaduje) pre pracovné dosky, sa na uvedený spoj nevzťahuje záruka.
  • Rozvody vody, zásuvky a plyn, nesmú byť vedené za vstavanými elektrospotrebičmi na povrchu steny.
  • Zákazník (odberateľ) svojím podpisom potvrdí, že súhlasí s dohodnutou cenou, záručnými a obchodnými podmienkami.