GDPR

 1. Spoločnosť  WOODSTORY, s. r. o., so sídlom Zuzany Chalupovej 3981/10A

   Bratislava – mestská časť Petržalka 851 07, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.155795/B, spracováva v prípade spätného kontaktovania po vyjadrení záujmu o služby spoločnosti v zmysle nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (predtým a ďalej len “Nariadenie”), nasledujúce osobné údaje:

 • Meno, Priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 1. Uvedené osobné údaje (meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo) je nutné spracovať pre účel spätného kontaktovania po vyjadrení záujmu o služby spoločnosti. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou WOODSTORY, s. r. o. spracovávané počas doby 5 rokov.
 1. Vezmite prosím na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
 • požadovať od nás informáciu, ako Vaše osobné údaje spracovávame
 • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto údaje nechať aktualizovať alebo opraviť
 • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov
 • v prípade pochybností o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

WOODSTORY s.r.o

Ľ. Zúbka 2, 901 01 Malacky

Slovensko

© Copyright 2022 WOODSTORY